Czujniki lub inaczej detektory do niwelatorów to grupa urządzeń pomiarowych, które są wykorzystywane w niwelatorach krzyżowych i rotacyjnych, aby dokładnie określić różnice w poziomach terenu, budynków lub innych obiektów. Niwelatory te są często używane w budownictwie, geodezji, inżynierii lądowej i wielu innych dziedzinach, gdzie niezbędna jest precyzyjna i dokładna niwelacja terenu lub konstrukcji. Przy wyborze czujnika należy wziąć pod uwagę czy czujnik jest dedykowany do pracy z niwelatorem krzyżowym czy rotacyjnym.