TerraSolid

Wysyłka: do 5 dni roboczych
W celu zakupu produktu prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
+48 793 388 549

Opis produktu

TerraSolid to pakiet zaawansowanych programów do przetwarzania, obróbki danych LiDAR oraz zdjęć, który został opracowany z myślą o najwyższych wymaganiach specjalistów, wykorzystujących dane przestrzenne 3D. Pakiet oprogramowania TerraSolid zapewnia wszechstronne i wydajne narzędzia w codziennej pracy z danymi 3D, umożliwiając między innymi tworzenie modeli wektorowych 3D, wykonanie automatycznej klasyfikacji, wyodrębnienie specyficznych cech chmury punktów, generowanie NMT/NMPT wraz z obliczaniem objętości oraz zaawansowanych wizualizacji chmur punktów. TerraSolid to najlepsze narzędzie do kalibracji i dopasowywania chmur punktów, które pomoże wnieść dane LiDAR na jeszcze większy poziom dokładności oraz jakości.

Zestaw programów TerraSolid swoim zastosowaniem zainteresuje niejednego specjalistę z branż takich jak: geodezja, inżynieria budowlana, górnictwo, leśnictwo, zarządzanie przestrzenne czy architektura.

Firma TerraSolid posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży LiDAR, dzięki czemu użytkownik ma zapewniony dostęp do niezawodnych i wszechstronnych narzędzi oraz rozwiązań, a także może mieć gwarancję, że otrzyma odpowiednio zadawalające dane przestrzenne 3D.

 

TerraScan

TerraScan jest głównym oraz najbardziej popularnym oprogramowaniem z rodziny TerraSolid, służącym do przetwarzania oraz zarządzania danymi LiDAR. Jednym z jego wielu narzędzi jest możliwość importowania danych oraz tworzenie projektów LiDAR. Dzięki możliwości importu zarówno chmur punktów jak i trajektorii naszego nalotu TerraScan został wyposażony w zaawansowane algorytmy, umożliwiające poprawienie zarówno dokładności jak i jakości naszych danych 3D.

Dodatkowo różnorodne procedury automatycznej i półautomatycznej klasyfikacji pozwolą nam na odpowiednią filtrację naszej chmury punktów. Oprócz zarządzania, przetwarzania oraz wizualizacji chmury punktów program został również wyposażony w narzędzia umożliwiające automatyczną wektoryzację 3D danych LiDAR, dzięki czemu w prosty sposób jesteśmy w stanie między innymi: uzyskać modele 3D budynków, zwektoryzować przewody linii elektroenergetycznych, przeprowadzić analizę stanu nawierzchni drogi oraz wykryć linie oddzielające pasy ruchu czy krawężniki. Wszystkie wyniki automatycznej klasyfikacji oraz wektoryzacji można dodatkowo udoskonalić za pomocą półautomatycznych i ręcznych narzędzi klasyfikacji w połączeniu z wszechstronnymi opcjami wizualizacji chmury punktów 3D. Dodatkowo użytkownik może poprawić dokładności swojej chmury punktów na podstawie punktów kontrolnych pomierzonych np. odbiornikiem GNSS w terenie.

 

 

TerraModeler

TerraModeler służy przede wszystkim do tworzenia, edytowania oraz wizualizacji modeli terenu. Umożliwia generowanie oraz modyfikację powierzchni TIN z różnych źródeł, między innymi z danych LiDAR jak i również danych XYZ zaimportowanych w formacie ASCII. Oprogramowanie oferuje wszechstronne opcje wizualizacji modelu terenu w tym: kolorowe cieniowane powierzchnie, generowanie linii warstwicowych, wyświetlenie siatki trójkątów również w kolorze, opisy wysokości, mapy spadków oraz umożliwia teksturowanie powierzchni (w połączeniu z TerraPhoto).

Dodatkowo TerraModeler umożliwia tworzenie map warstwicowych, modyfikację modelu TIN, tworzenie profili, obliczanie objętości, obliczanie różnic wysokości lub objętości między dwoma modelami, etykietowanie oraz wiele więcej narzędzi służących do celów projektowych czy modelowania.

 

TerraMatch

TerraMatch to zaawansowane narzędzia, które umożliwiają poprawę dokładności i jakości surowej chmury punktów. Poprzez porównanie danych LiDAR z pokrywających się szeregów nalotu program oblicza wartości korekcji dla kątów niewspółosiowości oraz błędów lokalizacji XYZ. W celu wyrównania szeregów wartość korekcji obliczana jest poprzez wpasowanie powierzchni wspólnych lub na podstawie odnalezieniu linii lub punktów wiążących, znajdujących się na powierzchniach poziomych pionowych czy nachylonych. TerraMatch również umożliwia wyrównanie szeregów oraz chmury w oparciu o znane (pomierzone np. odbiornikiem GNSS) punkty czy linie, przez co użytkownik ma pełną kontrolę nad pozyskanymi danymi.

TerraMatch może być używany do łączenia chmur punktów z różnych źródeł, dzięki czemu możemy uzyskać jednolity zbiór danych do dalszych analiz. Dodatkowo oprogramowanie posiada niezbędne narzędzia do eksportowania wielu analiz statystycznych, dzięki czemu użytkownik może w prosty sposób ocenić i zweryfikować dokładność jego danych. Istnieją również specjalistyczne narzędzia, które pozwalają na wizualną pomoc podczas identyfikacji obszaru danych o najmniejszych dokładnościach lub dużym niedopasowaniu.

 

TerraPhoto

TerraPhoto został specjalnie opracowany w celu integracji danych obrazowych wraz z danymi LiDAR, dzięki czemu użytkownik w łatwy sposób może stworzyć np. ortofotomozaikę na podstawie wygenerowanego numerycznego modelu terenu pozyskanego z danych z systemu LiDAR. W przypadku standardowych programów fotogrametrycznych użytkownik ma możliwość poprawy procesu aerotriangulacji w oparciu o fotopunkty, jak i również przeprowadzić ocenę dokładności na punktach kontrolnych. Dodatkowo TerraPhoto może posłużyć do teksturowania zarówno modeli terenu jak i naszych innych modeli 3D np. budynków oraz umożliwia kolorowanie chmury punktów. Program też bardzo dobrze sprawdzi się w tworzeniu animacji typu ”fly-through”, dzięki czemu w łatwy i prosty sposób będziemy mogli zwizualizować i przedstawić nasz projekt.

Pakiet zaawansowanych programów od firmy TerraSolid może pracować zarówno w środowisku Bentley Systems (np. Microstation) jak i w oprogramowaniu Spatix, które przede wszystkim jest prostym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem CAD, służącym do tworzenia rysunków 3D. Posiada ono szereg potężnych narzędzi do tworzenia oraz edycji obiektów wektorowych. Korzystając z oprogramowania Spatix możesz łatwo i intuicyjnie zarządzać swoimi danymi przestrzennymi oraz rysunkami 3D. Dla klientów pakietów programów TerraSolid, oprogramowanie Spatix jest darmowe.

 

Artykuł na GeoBlogu:

 
 
Podobne produkty