Pix4Dcloud

Wysyłka: do 5 dni roboczych
W celu zakupu produktu prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Opis produktu

Pix4Dcloud to usługa, pozwalająca na automatyczne przetwarzanie zdjęć na zewnętrznych i wysokowydajnych serwerach. Pozwala ona również udostępniać gotowe produkty fotogrametryczne takie jak np. chmura punktów, model 3D, NMT i ortofotomozaika dla innych użytkowników.

Udostępniaj wyniki w przeglądarce internetowej

Dwa główne problemy z przekazywaniem gotowych opracowań dla inwestora lub kierownika projektu to duża waga gotowych produktów oraz brak odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli w wygodny sposób przeglądać model i wykonywać skomplikowane pomiary. Rozwiązaniem obu niedogodności jest Pix4Dcloud. Zadaniem operatora, jest tylko wykonanie nalotu fotogrametrycznego i import zdjęć do chmury Pix4D. Przetwarzanie odbywa się na serwerach o ogromnej mocy obliczeniowej, nie angażując tym samym zasobów naszego komputera. Po zakończeniu przetwarzania mamy dwa okna widoku: widok 2D, gdzie widoczna jest ortofotomozaika oraz numeryczny model pokrycia terenu, a także widok 3D, gdzie z łatwością można przeglądać i dowolnie obracać oraz przybliżać chmurę punktów i model 3D Mesh.

Aby udostępnić dane dla inwestora lub zespołu zarządzającego przedsięwzięciem, wystarczy przesłać link dostępu do danego projektu. Możemy zadecydować, czy osoba mająca link może tylko przeglądać i mierzyć, czy może również zapisywać swoje pomiary i adnotacje.

Import zdjęć lub gotowych produktów

Dla osób, które cenią sobie pełną kontrolę nad procesem aerotriangulacji oraz generowaniem chmury i modelu, Pix4Dcloud umożliwia również import gotowych produktów przetworzonych wcześniej w oprogramowaniu desktopowym (np. Pix4Dmapper). Ta opcja pozwala nam w sposób manualny usunąć szumy z chmury punktów lub niepożądane obiekty z modelu 3D i ortofotomapy oraz zdefiniować konkretny układu współrzędnych (np. PL-2000).

Wykonywanie pomiarów i profili wysokościowych

Do wykonywania pomiarów służą narzędzia umieszczone w prawym górnym rogu ekranu. Do wyboru mamy pomiar odległości lub powierzchni. Na uwagę zasługuje fakt, że dla każdej linii możemy wygenerować profil wysokościowy.

pix4dcloud 3

Warto zaznaczyć, że każdy punkt, linia lub powierzchnia mogą zostać wyeksportowane do postaci wektorowej (np. *.shp) i następnie mogą posłużyć do skartowania mapy. Dla geodetów i firm budowlanych pomocne będzie narzędzie do pomiarów objętości np. hałd kruszywa, w którym można precyzyjnie określić powierzchnię odniesienia. Z kolei dla firm, które zajmują się inspekcjami, przydatne będzie narzędzia ”Add marker” oraz „Inspect”, które pozwala na wskazanie dowolnego punktu, nadanie mu unikalnego opisu oraz jego podgląd na zdjęciach. Koniecznie musisz sprawdzić, jakie to intuicyjne!

Pełna kompatybilność z Pix4Dmapper, Pix4Dcapture oraz Pix4Dcatch

Zdjęcia wykonane podczas nalotu fotogrametrycznego za pomocą aplikacji Pix4Dcapture mogą być przesyłane prosto na serwer i być poddane obróbce. To samo tyczy się aplikacji Pix4Dcatch, dzięki której chmura punktów pozyskana za pomocą LiDAR’a oraz pojedyncze klatki filmu mogą zostać automatycznie wysyłane do naszego repozytorium. Okazać się może, że zanim wrócimy z miejsca wykonywania pomiaru do biura, gotowy model 3D i ortofotomapa będzie na nas czekać.

Pix4Dadvanced

Zaawansowana wersja jest wzbogacona o wirtualną oś czasu oraz o funkcję automatycznego wskazywania osnowy fotogrametrycznej na zdjęciach.

Oś czasu pozwala na śledzenie i wygodną dokumentacje postępów budowy w czasie. Jest to niezwykle przydatne podczas realizacji długoterminowych inwestycji. Każda osoba, która posiada link do projektu, może sprawdzić, na jakim etapie budowy znajdował się dany obiekt w konkretnym dniu. Co ciekawe, do tego wcale nie potrzebujemy bezzałogowego statku powietrznego i stosownych uprawnień. Wystarczyć może kamera zamontowana na dźwigu!

Jeżeli chodzi o funkcję automatycznego wykrywania osnowy na zdjęciach, pomóc może ona przy zwiększaniu dokładności opracowań. Tarcze, które są wykrywane, muszą mieć postać biało-czarnej szachownicy.

Przykładowe projekty

Poniżej udostępniamy linki do przykładowych projektów, dzięki którym każdy zainteresowany może spróbować swoich sił w wykonywaniu pomiarów. Zdjęcia zyskały pozyskane przy pomocy DJI Phantom 4 RTK, a o dokładną specyfikę nalotu możesz zapytać nasz dział handlowy pod numerem telefonu 12 200-22-28 w. 104.

  • Oś czasu na przykładzie postępów w budowie autostrady A1
  • Nalot do celów EGiB - Widzów k. Częstochowy
  • Geodezyjna obsługa inwestycji drogi krajowej w Krośnie
 
  • Fotogrametria niskiego pułapu – Pix4Dmapper
  • Fotogrametria niskiego pułapu – Pix4Dmapper (Szkolenie online)
  • Teledetekcja Multispektralna z BSP – Pix4Dmapper i Pix4Dfields
  • Teledetekcja Multispektralna z BSP – Pix4Dmapper i Pix4Dfields (Szkolenie online)
 
Podobne produkty