Pix4Dcatch

Wysyłka: do 5 dni roboczych
W celu zakupu produktu prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Opis produktu

Szwajcarski pakiet Pix4D rozszerzył się o mobilną aplikację Pix4Dcatch, która pozwala wykonywać szczegółowe pomiary z wykorzystaniem skanera laserowego wbudowanego w najnowszy tablet iPad firmy Apple.

Modelowanie 3D trudno dostępnych miejsc

Pix4Dcatch to najnowsze oprogramowanie szwajcarskiej firmy Pix4D do uzyskiwania dokładnych obrazów powierzchni gruntu oraz obiektów o złożonym kształcie i skomplikowanej morfologii. Jest szczególnie przydatne tam, gdzie zdjęcia z pokładu bezzałogowych statków latających nie pozwalają na uchwycenie takich szczegółów jak np. głębokie wykopy, wąwozy, jary, rowy czy ciągi kanalizacyjne.

Zaawansowana technologia dostępna dla każdego

Obrazy naziemne wykonane urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w technologię LiDAR można wykorzystać do uzyskania bardzo dokładnych modeli 3D w aplikacji Pix4Dcloud lub offline w programie Pix4Dmapper. Nowe rozwiązanie przeznaczone jest dla użytkowników, którzy nie są ekspertami w zakresie fotogrametrii naziemnej, jednak chcą uzyskać dokładne dane w postaci zdjęć wraz z pozycjami GPS i wykorzystać je do inwentaryzacji zasobów lub projektowania niewielkich inwestycji, np. budowy domu jednorodzinnego, przyłącza mediów, przydomowej oczyszczalni ścieków, zbiorników na olej opałowy itp.

Pełna kompatybilność z Pix4Dcloud

Korzystając z rozszerzonej rzeczywistości, aplikacja Pix4Dcatch pozwala na żywo uzyskać informacje na temat wybranego obszaru oraz kompletności skanowania dzięki nakładanej na klatkę wideo siatce 3D. Rozwiązanie dostępne jest dla urządzeń z sensorem LiDAR np. iPad Pro z systemem iOS w wersji 13.4 lub wyższej. Uzyskane obrazy można przesyłać do wirtualnego repozytorium Pix4Dcloud w celu szybkiej generacji skalowanych i georeferencyjnych modeli 3D oraz chmury punktów. Te z kolei można wizualizować, mierzyć, udostępniać i eksportować do dalszej analizy w programach GIS lub CAD.

Od filmu do chmury punktów i modelu 3D

Procedura pozyskania chmury punktów dzięki intuicyjnej aplikacji Pix4Dcatch obejmuje skanowanie urządzeniem mobilnym interesującego obszaru lub obiektu – w tym czasie Pix4Dcatch automatycznie rejestruje geotagowane klatki wideo i wyświetla na ekranie model 3D w czasie rzeczywistym. Po ukończeniu pracy w terenie obrazy zostają automatycznie przesłane do Pix4Dcloud, aby wygenerować dokładne i gotowe do dalszej analizy chmury punktów oraz modele 3D. Folder ze zdjęciami można przenieść również na komputer stacjonarny i rozpocząć proces analizy w programie Pix4Dmapper.

Pomiary z dokładnością do pojedynczych centymetrów

Centymetrową dokładność oraz umiejscowienie chmury w konkretnym układzie współrzędnych możemy nadać za pomocą fotopunktów (GCP), natomiast sprawdzanie poprawności wykonanej sceny 3D można wykonać z pomocą punktów kontrolnych (Check Points). Uzyskany w ten sposób materiał może posłużyć do przeprowadzenia wirtualnej inspekcji bądź pomiarów odległości, powierzchni czy objętości. Gotowymi projektami możemy podzielić się z architektem, projektantem, kierownikiem budowy lub zespołami odpowiedzialnymi za obsługę inwestycji.

Aplikacja Pix4Dcatch została zoptymalizowana dla urządzeń Apple wyposażonych w sensor LiDAR oraz urządzenia obsługujące ARKit.

Link do pobrania aplikacji ze sklepu App Store

 
 
Podobne produkty